Karel Lowette

Karel Lowette (°1958) studeerde in 1984 af als architect aan het Sint-Lucasinstituut te Brussel. Sindsdien is hij ingeschreven bij de Orde van Architecten van de provincie Vlaams-Brabant.

Tijdens zijn studies heeft hij deelgenomen aan de ILAUD opleiding (International Laboratory of Architecture and Urban Design) in Siena (Italië) onder leiding van architect Giancarlo De Carlo.

Nadien heeft hij op verschillende plaatsen zijn beroepservaring opgedaan. Van 1984 tot 1986 liep hij stage bij TOP Office van LUC DELEU (Antwerpen), ALPHONSE HOPPENBROUWERS (Brussel) en AUSIA (Brussel).
Als medewerker werkte hij achtereenvolgens bij SLUW onder leiding van LODE JANSSENS (Brussel), LUCIEN KROLL (Brussel) en HENRI GAUDIN (Parijs).
Tenslotte was hij in 1989 projectmanager van ARIES (Brussel), waarna hij zijn eigen architectuurbureau LOWETTE bvba oprichtte in 1990.

Het begin van de uitbouw van zijn eigen bureau werd gecombineerd met een functie als raadgever van Minister-voorzitter Charles PICQUE van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor ruimtelijke ordening en stedenbouw (1990-1994).

Op een regelmatige basis volgt hij bijkomende opleidingen, in managementvaardigheden, een basisopleiding voor "veiligheidscoördinator", .... Studiedagen over onderwerpen van dichtbij of veraf gelinkt aan de bouwwereld worden niet overgeslagen.

Hij geeft les aan de Université Libre de Bruxelles, Formation en management communal, de cursus "Eigentijdse architectuur in Brussel".

Van 1992 tot 2013 is hij bestuurder van de ANCIENNE BELGIQUE te Brussel. Startend als ondervoorzitter van 1994 tot 2001, werd hij in 2002 voorzitter tot 2013.

Daarnaast is hij sedert 2003 lid van het VOKA Comité Brussel en van januari 2008 tot december 2010 voorzitter. Sinds januari 2011 maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur. Sinds 2014 is VOKA Comité Brussel opgegaan in VOKA Metropolitan Brussel.

Tevens is hij sinds 2004 lid van de Raad van Bestuur van de Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel. In 2007 is hij lid van het Uitvoerend Comité van BECI (fusie van de KHNB en de VOB). Van oktober 2008 tot eind 2012 was hij ondervoorzitter van dit Uitvoerend Comité van BECI.

In 2008 is hij co-voorzitter van het routeplan 2018 for Brussels Metropolitan Region. Dit economisch routeplan is opgemaakt in samenwerking met BECI, VOKA, UWE en VBO.
 

Sinds 2009 is Karel Lowette lid van de "Advisory board SN Brussels Airlines". 


Sinds juni 2011 is hij lid van de raad van bestuur van de waterzuiveringmaatschappij Aquiris in Brussel.


Sinds mei 2011 is het architectuurbureau Lowette lid van de architectenvereniging G30 (zie www.G30.be).